کد پیشواز آلبوم مبارکم باشه از نیما علامه

۹ خرداد ۱۳۹۶
بدون نظر

کد پیشواز آلبوم مبارکم باشه از نیما علامه
کد پیشواز آلبوم مبارکم باشه از نیما علامه مخصوص اپراتورهای ایرانسل و همراه اول و …
کد پیشواز و آوای انتظار و راینواز آلبوم مبارکم باشه را هم اکنون دریافت نمایید
Kode Pishvaze Albume Mobarakam Bashe Az Nima Allameh

کد پیشواز آلبوم مبارکم باشه از نیما علامه

ایرانسل:
برگرد | ۵۵۱۱۱۵۹۶
برگرد (۲) | ۵۵۱۱۱۵۹۷
برگرد (۳) | ۵۵۱۱۱۵۹۸
سخته | ۵۵۱۱۱۵۹۹
سخته (۲) | ۵۵۱۱۱۶۰۰
مهلت | ۵۵۱۱۱۶۰۱
مهلت (۲) | ۵۵۱۱۱۶۰۲
بیا کنارم باش | ۵۵۱۱۱۶۰۳
بیا کنارم باش (۲) | ۵۵۱۱۱۶۰۲
کی چشممون زد | ۵۵۱۱۱۶۰۵
پشیمونم | ۵۵۱۱۱۶۰۶
پشیمونم (۲) | ۵۵۱۱۱۶۰۷
پشیمونم (۳) | ۵۵۱۱۱۶۰۸
مبارکم باشه | ۵۵۱۱۱۶۰۹
مبارکم باشه (۲) | ۵۵۱۱۱۶۱۰
تنهایی | ۵۵۱۱۱۶۱۱
تنهایی (۲) | ۵۵۱۱۱۶۱۲
روز جدایی | ۵۵۱۱۱۶۱۳
روز جدایی (۲) | ۵۵۱۱۱۶۱۸
مرز محکم | ۵۵۱۱۱۶۱۴
مرز محکم (۲) | ۵۵۱۱۱۶۱۵
مرز محکم (۳) | ۵۵۱۱۱۶۱۶
مرز محکم (۴) | ۵۵۱۱۱۶۱۷

ارسال کد به ۷۵۷۵

همراه اول:
برگرد | ۹۰۳۰۰
برگرد (۲) | ۹۰۳۰۱
برگرد (۳) | ۹۰۳۰۲
سخته | ۹۰۳۰۳
سخته (۲) | ۹۰۳۰۴
مهلت | ۹۰۳۰۵
مهلت (۲) | ۹۰۳۰۶
بیا کنارم باش | ۹۰۳۰۷
بیا کنارم باش (۲) | ۹۰۳۰۸
کی چشممون زد | ۹۰۳۰۹
کی چشممون زد (۲) | ۹۰۳۱۰
پشیمونم | ۹۰۳۱۱
پشیمونم (۲) | ۹۰۳۱۲
پشیمونم (۳) | ۹۰۳۱۳
مبارکم باشه | ۹۰۳۱۴
مبارکم باشه (۲) | ۹۰۳۱۵
تنهایی | ۹۰۳۱۶
تنهایی (۲) | ۹۰۳۱۷
روز جدایی | ۹۰۳۱۸
روز جدایی (۲) | ۹۰۳۱۹
مرز محکم | ۹۰۳۲۰
مرز محکم (۲) | ۹۰۳۲۱
مرز محکم (۳) | ۹۰۳۲۲
مرز محکم (۴) | ۹۰۳۲۳

ارسال کد به ۸۹۸۹

تبلیغات

برچسب ها

آثار دیگر این هنرمند

مطالب پیشنهادی